Meie poolt pakutavad
teenused

Tugiisiku leidmine

Tugiisiku leidmine võib olla väga pikk ja keeruline teekond. Meie kogemus on näidanud, et tihtilugu ei ole lapsevanem kursis, kuidas peaks toimima ja kuhu pöörduma. Oleme valmis selle teekonna koos sinuga läbima. Ületame koos hirmud ning leiame parima lahenduse lähtudes lapsest.


Nõustamisteenus vanematele

Ka vanem vajab tuge! Eriliste lastega tegelemine vajab väga suurt pühendumist ja tihtilugu on väga keeruline kõike koos hoida. Sa ei pea selle murega üksi hakkama saama, oleme ka vanema jaoks olemas.


Mis keskkond on
tugispets.ee?

Mõte luua tugispets.ee keskkond sündis umbes aasta tagasi, kuna tekkis soov toetada lapsevanemat nõu ja jõuga ning märgates probleemi, kus pikka aega ei leita tugiisikut lapsele lasteasutusse. Peamine põhjus on kehvade tingimustega tööleping mida pakutakse tugiisikule ning madal tunnipalk, mis ei motiveeri raskele ja vastutusrikkale tööle kandideerimast. Oma kogemusest töös tugiisikuna, näen, et samuti vajab tuge ka vanem. Eriti kui lapsel on pigem palju probleeme lasteasutuses ning ta vajab rahulikku ja suunavat, asjatundlikku nõu lapse probleemi lahendamisel ning eakohase arengu toetamisel, kus on parim eesmärgi püstitamine ning step by step lähenemine. Eduka koostöö aluseks on ennekõike lapse toetamine vastavalt tema vajadustele, lapsevanema mõistmine ning toetava ning arendava keskkonna loomine igapäevasteks tegevusteks lasteasutuses.

12 + aastat kogemust lasteastuses, sh. ka eriliste laste suunamisel ja toetamisel rühmas;
töökogemus eraõpetaja ja lapsehoidjana;
2 lapse ema;
Erialaga seotud suhtevõrgustik.
Kokkupuuted eriliste lastega, kellega olen töötanud: …

Kliendid
minust

Kaiko

Alisa andis eratunde mu lapsele üle veebi. Ta oli väga paindlik ja mõistev eriolukordades. Ta sai lapsega kiirelt kontakti, aga mitte kaotades autoriteeti lapse silmis. Üle veebi, kunagi kohtumata oli see eriti tähelepanuväärne. Tunnid toimusid mõnusas sõbralikus õhkkonnas. Tema tagasiside lapsevanemale oli adekvaatne ja aus.


Kristin

Suhtlus Alisaga oli lihtne kuna ta oli aktiivne kuulaja ning pakkus koheselt omapoolseid probleemi lahendusi. Tema teadmised lapse erinevatest arenguetappidest ja olukorrast lasteaias on kindlasti abiks teistele vanematele.


Kirjuta mulle
läbi kontaktivormi